Volksbank Kleverland eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Bund Future

Umlaufrendite

Tops der Börse Stuttgart zum Vortag

Bezeichnung WKN Restlaufzeit Rendite Kurs ±%
JOH.FR.BEHRENS ANL 24 A2TSEB 18.06.2024 51,714% 35,50 +32,71%
FF GROUP 17-21 A19QSV 02.11.2021 - 9,75 +14,44%
LIBANON 06/21 MTN REGS A0GQ03 12.04.2021 98,260% 13,74 +8,96%
RALLYE 16-22 CV A18757 01.02.2022 99,849% 24,55 +6,74%
RALLYE S.A. 17/23 MTN A19HW2 23.01.2023 124,427% 24,55 +5,97%

Flops der Börse Stuttgart zum Vortag

Bezeichnung WKN Restlaufzeit Rendite Kurs ±%
NOBLE HOLDING INTL 15/45 A1ZYPK 01.04.2045 - 0,20 -33,33%
HYBRID CAP.FUND.I 05/UND. A0D1KQ endlos 64,743% 1,50 -25,00%
AFR. DEV. BK 20/50 ZO MTN A28SB4 17.01.2050 9,364% 6,88 -20,92%
RABOBK NED. 13/43 ZO MTN A1HS67 30.10.2043 10,239% 9,00 -18,18%
INTL FIN. CORP. 17/37 ZO A19BUK 20.01.2037 8,164% 27,71 -7,94%

Meistgehandl. Anleihen der Woche an der Börse Stuttgart nach Trades

Bezeichnung WKN Restlaufzeit Rendite Kurs ±%
RUSSIAN FED. 13-23 A1HFEV 25.01.2023 - 103,58 +0,12%
SPANIEN 17-27 A19KVL 31.10.2027 -0,016% 109,69 +0,05%
IRLAND 2024 A1ZB2L 18.03.2024 -0,530% 112,01 -0,02%
ITALIEN 20/31 A283CH 01.04.2031 0,761% 101,54 +0,18%
IRLAND 19/29 A2RWFC 15.05.2029 -0,154% 110,30 -0,00%
Seitenanfang