Volksbank in der Hohen Mark eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Bund Future

Umlaufrendite

Tops der Börse Stuttgart zum Vortag

Bezeichnung WKN Restlaufzeit Rendite Kurs ±%
OI BRASIL H.CO.15/21REGS A1Z257 22.06.2021 140,749% 1,21 +34,44%
ODEBRECHT FIN. 12/22 REGS A1G6RT 26.06.2022 86,469% 13,50 +27,36%
BERTELSMANN GENSCH. 522990 endlos - 205,00 +7,33%
USJ ACUC.E ALC.12/19 REGS A1HCEL 09.11.2019 88,291% 61,88 +6,16%
FF GR.FIN.LUX.II 17-21 A19QSV 02.11.2021 97,488% 6,50 +5,69%

Flops der Börse Stuttgart zum Vortag

Bezeichnung WKN Restlaufzeit Rendite Kurs ±%
RELIANCE COMMUNICAT.15/20 A1Z02F 06.11.2020 92,388% 10,55 -55,91%
RALLYE S.A. 16-20 MTN A18856 23.11.2020 14,628% 59,00 -31,79%
RALLYE S.A. 18-24 MTN A19VAZ 08.02.2024 19,655% 41,00 -21,68%
PENNEY CORP. 18/25 REGS A19XXK 15.03.2025 35,264% 39,10 -20,37%
AMAZON.COM 17/37 REGS A19M97 22.08.2037 - 84,24 -16,17%

Meistgehandl. Anleihen der Woche an der Börse Stuttgart nach Trades

Bezeichnung WKN Restlaufzeit Rendite Kurs ±%
IRLAND 2022 A1ZUS5 15.03.2022 -0,384% 103,34 -0,01%
KRED.F.WIED.16/21 MTN NK A2AAHF 12.10.2021 1,587% 98,64 +0,02%
GRIECHENLAND 12-39 17 A1G1US 24.02.2039 - 94,63 -0,86%
GRIECHENLAND 12-42 IO GDP A1G1UW endlos - 0,36 -7,44%
NORDLB NACHR. 01 13/23 NLB2HC 02.10.2023 4,277% 101,82 +0,02%
Seitenanfang